Het bos Kortgene / Paardekreek is op dit moment weer goed te rijden, al zal er de komenede winter weer wat onderhoud gepleegd worden, we houden u op de hoogte.

Aan de slag om bosgebied De Paardekreek veiliger en biodiverser te maken

 

Bosgebied De Paardekreek in Kortgene bestaat uit een monocultuur populieren met

langs het Veerse Meer een gemengde bosrand. Veel van de populieren zijn aan het

afnemen in vitaliteit en onderhoud is nodig. Het populierenbos wordt daarom

geleidelijk omgevormd naar een gemengde inheems loofbos.

Hoe wordt het bos omgevormd?

Het bosgebied is onderhevig aan sterke wind wat een geleidelijke omvorming van het bos

noodzakelijk maakt. Bij de eerste dunning (uitvoering 2023) worden voornamelijk de bomen langs de

lijzijde weggenomen. We nemen max. 1/3 e van de bomen weg en zorgen dat er nog voldoende

stabiliteit overblijft door de windzijde dicht te laten en door op verschillende plaatsen voldoende bos te

behouden.

Na deze eerste dunning wordt de bosrand langs het Veerse Meer versterkt door het aanplanten van

nieuwe bomen en struiken. Zo zorgen we dat bij de volgende dunningsronde er nog meer windbreking

is en de stabiliteit behouden blijft ook tijdens de toekomstige dunningen.

Aandacht voor biodiversiteit

Bij de omvorming wordt de reeds aanwezige

bosrand behouden en versterk. Aanplant van

inheemse loofbomen en struiken zorgt voor een

mooie soortenrijke bosrand. Ook reeds aanwezige

andere bomen en struiken in het bosgebied

worden gespaard en krijgen extra ruimte om vitaal

door te groeien.

Op plaatsen waar het kan blijven de aftakelende

populieren staan en kunnen ze verder dood gaan.

Dood hout betekent weer extra leven in het bos!

Recreatie

Het mountainbike- en wandelpad doorheen hetebied blijft behouden. Enkel tijdens de

werkzaamheden wordt dit even afgesloten (eind

september – november). Na de dunningen worden

de paden hersteld en opgeruimd zodat er weer

volop genoten kan worden van de natuur.

Meer info

                                          Meer informatie kan bekomen worden bij Hans Van Lommel (Bosgroep Zuid Nederland) via                  040-2066360 of

h.vanlommel@bosgroepen.nl.